Behandlingsmetoder

Angst og andre negative følelser 

Ditt underbevisste og ubevisste sinn er som en stor datamaskin der alle minner ligger lagret.  Der ligger også all innsikt og alle sammenhenger.  Der ligger alle overbevisninger, både riktige og feilaktige.  Angst, nedstemthet og alle andre negative følelser og reaksjoner har alltid en årsak.  Mitt syn på det er at det er ingen sykdom, men naturlige og normale reaksjoner på noe som var vondt og vanskelig i livet ditt.  Ubearbeidede opplevelser og feilaktige overbevisninger sitter fortsatt i kroppen og skaper spenninger og stress.  De blir aktivisert på nytt og på nytt senere og hindrer deg i å leve et godt liv.

I hypnose kan negative opplevelser nøytraliseres og feilaktige overbevisninger fjernes.  I denne fokuserte bevissthetstilstanden er du i kontakt med ditt underbevisste sinn mens du likevel er fullt bevisst og har full kontroll.  Da kan vi finne årsaken til problemet.
Når årsaken er omdannet og nøytralisert vil den ikke lenger skape negative følelser og reaksjoner.  Kroppen sin fantastiske reperasjonsevne er satt i sving fordi blokkeringer er fjernet. 

Det før negative minnet vil etterpå synes annerledes.  Du vet det har skjedd, men det vil ofte virke fjernere og mer ubetydelig.  Når du en gang i blant husker det, vil forskjellen være at det ikke lenger er vondt å tenke på.  Det som er tilbake er kun livserfaringen og den er lett å bære når det negative i minnet er borte.  Den gir deg ro i kropp og sinn, innsikt, indre styrke, visdom, aksept, tilhørighet, sammenheng og medfølelse.  

Vanlig behandlingstid er en prosess som består av 4-6 sesjoner a ca. 1 1/2 time og med intervaller på 1-2 uker.  Da er som regel problemet løst.  Ingen går i langvarig behandling hos meg fordi det ikke er nødvendig.  Det er fordi disse metodene er svært effektive og gir varige resultater og fordi endringene skjer på et følelsesmessig plan. 

All medisinsk behandling, inkludert endring eller seponering av medikamenter, må alltid skje i samarbeid med lege.